• Visiten:
 • Besicher 39114

Rapport vum 11/05/2013

Rapport vun der Versammlung den 11 / 05 / 2013 um 10 :30 Auer

Presenzen: Claude, Stefano, Yves, Laura, Steve, Mergim

Vertrieder vum Schäfferot: Marc Lies, Ali Thull, Théo Zeimes, Diane Adehm

Entschëllegt : Pit

 

Themen déi beschwat gi sinn:

 • Begréissung duerch den Marc Lies ( Buergermeeschter )

 • Kuerz Virstellung vun de Memberen vum Schäfferot

 • Kuerz Virstellung vun de Memberen vum Jugendgemengerot

 • Kuerz Presentatioun vum Projet « Jugendgemengerot » duerch den Gary Diderich

 • Virstellung Projet « Maart » ( Yves Weiland )

 • Virstellung Projet « Grillplazen » ( Claude Charpentier )

 • Jugendinfrastrukturen Gemeng Hesper ( Laura Mockel, Steve Costa)

 • Late-Night Bus ( Yves Weyland )

 • Ufro Budget Fonctionnement JGR ( Yves Weiland )

 • Froen vun de Memberen vum Jugendgemengerot un de Schäfferot

 • Neien Datum

Download vum Rapport: 

 

[Download PDF: 105 KB]