• Visiten:
 • Besicher 39113

Rapport vum 02/09/1017

Rapport vun der Versammlung vum 02.09.2017

Présences : Stefano, Cindy, Charles, Nicky, Michèle, Gary, Romain

 

Themen déi beschwat gi sinn:

 • 1. Dezember – 10-Joresfeier vum Jugendtreff

 • Kebab / Imbiss / Foodtruck

 • Jugendgemengerot am Land

 • Mauer am Jugendtreff

 • Chrëschtmaart

 • Versammlung zu Munneref ( 30. September )

 • Nuit du Sport

 • Dropbox

 • Wahlen 2017

 • Jugendtalk 2018

 • Commerces de proximité

 

[Download PDF: 29 KB]