• Visiten:
  • Besicher 39117

Rapport vum 17/01/2015

Rapport vun der Versammlung vum 17/01/2015 um 10.30 Auer

Presenzen: Stefano, Emerson, Mergim, Nicky, Magali (4motion)

Entschëllegt : Laura, Pit

 

Themen déi beschwat gi sinn:

  • Rëckblëck 2014 :

  • Allgemeng Aktivitéiten an der Gemeng Heser

  • Propositiounen vun Ativitéiten un denen den JGR-HESPER kann partizipéieren

  • Treffen mam Schäfferot

  • Informatiounen

  • Nächst Treffen

  • Aktiounsplang

 

[Download PDF: 78 KB]