• Visiten:
  • Besicher 39112

neisten Artikel

Aktuelles

Rapport vum 21/04/2018

Rapport vun der Versammlung vum 21.04.2018

Présences : Cindy, Nicky, Bryan, Ben, Claire, Stefano, Charles

 

Themen déi beschwat gi sinn:

  • Hondspark & Grillplaz

  • Engagement

  • Online Ëmfro fir Jonker a Veräiner

  • Beachclub

  • Events

 

[Download PDF: 53 KB]